Respect, verantwoordelijkheid en veiligheid

 
Op de Venlose Montessorischool streven we naar een stimulerende en plezierige leeromgeving met de ideeën van Maria Montessori als uitgangspunt. Op onze school heerst een rustige, prettige, maar gestructureerde werksfeer. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid en een gevoel van zekerheid voor kinderen. We leven mee met de fijne en verdrietige dingen die kinderen mee kunnen maken. Er is respect voor hun werk en we proberen elkaar niet te storen. We leren kinderen afspraken maken over het werk en deze afspraken ook na te komen. "Vrijheid in gebondenheid" is een uitspraak van Maria Montessori.

Goed omgaan met elkaar moet ook geleerd worden. En als het eens mis gaat, dan praten we met elkaar om tot een oplossing te komen. Pesten, schelden of andere kinderen uitsluiten, zijn zaken die niet bij ons horen. We proberen op school een goed evenwicht te vinden tussen het opdoen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Ook opvoeding is een onderdeel van ons werk. We willen dat kinderen, als ze naar het voortgezet onderwijs gaan zelfstandig zijn, keuzes kunnen maken, initiatief kunnen nemen, verantwoording kunnen dragen, kortom stevig in hun schoenen kunnen staan en weten hoe ze zaken kunnen oplossen die ze op hun weg ontmoeten. Een belangrijke afspraak is: "Op onze school gaan we zo met elkaar om, dat iedereen zich prettig voelt". We leren kinderen beleefd te zijn, maar ook voor zichzelf op te komen. Normen en waarden vinden we onmisbaar in onze hedendaagse maatschappij. Dit doen wij onder de paraplu van PBS (Positive Behaviour Support).