Team Venlose Montessorischool 2018-2019
Directeur
Nora ten Haaf


Leerkrachten
Onderbouw A: Mandy Erdkamp
Onderbouw B: Sandra Haarmann

Middenbouw A: Mayke Verhoeven-van Dijk / Esther van Hees
Middenbouw B: Jolanda Haenen / Moniek van den Boogaart

Bovenbouw A: Kirsten Boers
Bovenbouw B: Melanie de Jonge

Igor Smeets - Vakleerkracht gymnastiek

Nina Bühn - Intern Begeleider
Anne Uithol - Eureka

Onderwijs ondersteunend personeel
Piet Hovens - conciërge