Team Venlose Montessorischool 2023-2024

Directeur
Nora ten Haaf


Leerkrachten
Onderbouw A: Paulien & Kirsten
Onderbouw B: Sandra &  Marieke

Middenbouw A: Mandy & Moniek 
Middenbouw B: Esther & Kelly

Bovenbouw A: Luna 
Bovenbouw B: Melanie & Sandra 

Vakleerkracht gymnastiek: Igor & Kelly

Intern Begeleider (tijdelijk): Nora
Eureka!: Sandra
Extra ondersteuning: Mandy

Onderwijs ondersteunend personeel
Conciërge: Piet